Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2021

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2021.

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2021 je na svoji VI-18. redni seji dne 26.11.2020 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 Datum: 30.11.2020

 

Pripet dokument: Finančni koledar 2021