UNIOR d.d. podpisal pogodbo o prodaji nepremičnine v Mariboru

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče 

UNIOR d.d. podpisal pogodbo o prodaji nepremičnine v Mariboru

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s kupcem STARKOM d.o.o., Cesta k Tamu 18, 2000 Maribor dne 21.10.2020 podpisala pogodbo o prodaji nepremičnine na lokaciji v Mariboru. Kupec je dolgoletni obstoječi najemnik proizvodnih hal in zemljišč v skupni površini 31.529 m2, na lokaciji poslovno proizvodne cone Tezno v Mariboru.

Družba UNIOR d.d. je za prodajo nepremičnin predhodno pridobila soglasje Nadzornega sveta družbe in Bank upnic podpisnic Sindicirane kreditne pogodbe. Za namene prodaje je družba pridobila cenitev nepremičnine, ki jo je izdelal cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine z licenco SIC GRAS. Kupnina za prodano nepremičnino je skladna z opravljeno cenitvijo in znaša 8,5 milijona evrov. Družba UNIOR d.d. je pri prodaji ustvarila negativni učinek na poslovni izid v višini 4,3 milijona evrov zaradi nižje ocenjene in prodajne cene kot je bila vrednost naložbene nepremične v poslovnih knjigah.

S prodajo nepremičnine v Mariboru, ki je bila opredeljena kot poslovno nepotrebno premoženje, družba uresničuje zaveze dane do bank upnic v skladu s Sindicirano kreditno pogodbo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 22.10.2020