Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 Družba UNIOR d.d. je 2. 12. 2019 javno objavila, da je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo. Prodajni postopek je bil, zaradi epidemije virusne bolezni COVID – 19, 21 .4. 2020 začasno prekinjen.

 Družba UNIOR d.d. obvešča, da bo prodajni postopek ostal prekinjen do konca leta 2020 in načrtuje, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala v januarju 2021.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 10.9.2020