Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2020 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2020 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja: 

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2020 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2020 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji VI-17. redni seji dne 27.08.2019 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 31.08.2020 

Pripeti dokumenti: Poročilo 1-6/2020