Prejem nasprotnega predloga

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in ostale veljavne zakonodaje, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sporoča,

da je 15. 5. 2020 prejela nasprotni predlog delničarjev Železar Štore D.P., d.d. in Subotič Tomaž k predlogu sklepa številka 5.1. pod točko 5. dnevnega reda 24. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v sredo, 10. 6. 2020 ob 12. uri v Večnamenski dvorani Term Zreče v Zrečah.

Nasprotni predlog delničarjev Železar Štore D.P., d.d. in Subotič Tomaž je v celoti priložen temu obvestilu, prav tako je priloženo tudi stališče uprave družbe UNIOR d.d. do prejetega nasprotnega predloga.

Nasprotni predlog in stališče uprave je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://www.unior.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://www.seonet.ljse.si.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 
UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 18.05.2020