Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

 UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

 

Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je 2. 12. 2019 javno objavila, da je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo.

Trenutno je prodajni postopek za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o. zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 začasno prekinjen in sicer družba UNIOR d.d. ocenjuje, da bo prekinitev prodajnega postopka predvidoma trajala do 1. 9. 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 20.4.2020