Spoštovanje Priporočila SDH glede odpovedi prejemkov članov nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

 

Spoštovanje Priporočila SDH glede odpovedi prejemkov članov nadzornega sveta

 

V družbi UNIOR d.d. v celoti spoštujemo Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, ki ga je Slovenski državni holding dne 31. 3. 2020 naslovil na vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na višino kapitalskega deleža RS in/ali SDH v družbi.

Vseh šest članov nadzornega sveta, vključno z zunanjo članico ene od komisij, se je odpovedalo 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za obdobje od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Člani nadzornega sveta in zunanja članica komisije nadzornega sveta so odpoved 30-odstotnega deleža prejemkov podali s pisno izjavo, v kateri so se tudi zavezali, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 1 leto od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 14.04.2020