Letno poročilo 2019

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Letno poročilo 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2019.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2018 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2019 je na VI-15. redni seji dne 30. 3. 2020 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 31.03.2020
 
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2019