Unior d.d. postal zlatonitnik, prejel priznanje SPP Z leti še vedno zavzeti

Objavljeno: Novice, Za medije

V petek, 27. marca, so bili v izdaji častnika Dnevnik naznanjeni prejemniki priznanj natečaja Zlata nit 2019. UNIOR d.d. je v kategoriji velikih podjetij prejel posebno priznanje SPP: Z leti še vedno ZAvzeti.

20 podjetij je z izpolnjevanjem ustreznih  kriterijev prejelo osnovno priznanje SPP. Tri podjetja pa so prejela posebno priznanje SPP. V kategoriji malih podjetij je to priznanje prejelaLabenad.o.o., v kategoriji srednje velikih podjetij Dobrovita d.o.o. in v kategoriji velika podjetja UNIOR d.d.

Darko Hrastnik, predsednik uprave: »V trenutni situaciji, ko se soočamo z veliko izzivi, ko nas pestijo manjše in večje skrbi, povezane tako s službo kot z našim privatnim življenjem, ko se moramo prilagajati na novo realnost, nas je razveselila informacija, da smo prejeli priznanje SPP: Z leti še vedno ZAvzeti. Prejem priznanja pomeni prepoznavo našega truda, pomeni, da zunanja javnost ocenjuje, da izvajamo nemalo aktivnosti za promocijo zdravja in razvoj naših (starejših) zaposlenih.«

Zlata nit je medijsko raziskovalni projekt, v katerem lahko podjetja sodelujejo v treh kategorijah: najboljši zaposlovalec leta, natečaj SPP: Z leti še vedno zavzeti in Zlata praksa.Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

Zaradi aktivnosti, ki smo jih izvajali v preteklem letu v okviru 100-letnice, promocije zdravja in razvoja zaposlenih, smo se odločili za sodelovanje na natečaju za priznanje starejšim prijazno podjetje SPP: z leti še vedno ZAvzeti, ki je iniciativa v okviru nacionalnega projekta 'Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile' (ASI) in jovodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Za sodelovanje na natečajuSPP je Unior d.d. ustrezalpogojem in kriterijem izbora:

  • Podjetje ima zaposlenih vsaj 15 % sodelavcev starejših od 45 let
  • Podjetje izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih
  • Dokazovanje skrbi za osebno rast in razvoj starejših od 45 let (na podlagi rezultatov Dnevnikovega anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen zaposlenim)
  • Izkazovanje uspešnosti podjetja

Unior d.d. izvaja vrsto aktivnosti  za promocijo zdravja in razvoj (starejših) zaposlenih. Teh res ni malo: sodelovali smo v projektu ASI 2017, v okviru katerega smo razvili strategijo upravljanja s starejšimi zaposlenimi in na usposabljanja vključili 469 zaposlenih starejših od 45 let; sodelujemo v projektu ASI Piloti, v katerem skupaj s podjetjem odelo Slovenija d.o.o. razvijamo napreden kompetenčni model; pridobili smo certifikat OHSAS 18001; izvajamo aktivnosti skladno s programom varnosti in promocije zdravja pri delu (skupina za zdravje, projekt zmanjševanja nezgod pri delu, izboljšati zaščito za sluh, izboljševanje delovnih pogojev, zniževanje bolniškega staleža, zmanjševanje bolezni mišično-kostnih obolenj, zmanjševanje poškodb izven dela, aktivnosti promocije zdravja, športne igre na Kovaškem pikniku, veleslalom na Rogli, športne aktivnosti v športni dvorani in vaje za hrbtenico, razvoj tekaške kulture, akcije svetovni dnevi, uvedba aktivnih odmorov, meritve krvnega tlaka, sladkorja, zdrav zajtrk, različne ugodnosti za nakup športne opreme, terapija gibal, pregled in predavanje o kostni gostoti, preventivno cepljenje, razgovori po bolniškem staležu,…), izveden je bil projekt ergonomija, izdelan organizacijski predpis Ergonomija, ergonomsko prilagajamo delovna mesta, pridobljen imamo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, izvajajose letni razgovori, izvajamo uvodne razvojne pogovore, spodbujamo vseživljenjsko učenje, spodbujamo inovativnostin inovacijsko kulturo, izvajamo merjenje organizacijske klime, ponujamo možnost uporabe psihološkega testiranja v razvojne namene, sistematično uvajamo novozaposlne in premeščenih sodelavce, izvajamo sistem mentorstva, omogočamo prekvalifikacije, vodje so vključeni v poslovne šole, sodelujemo v projektu KOC-TOP, spodbujamo druženje na kovaškem pikniku - Uniorjevem družinskem dnevu, …

Predvsem pa smo ob prijavi izpostavili projekt 100 dni zdravja, ki smo ga lani izvajali v okviru 100-letnice in je trajal od dneva žena do kovaškega piknika. Izvedli smo različne aktivnosti in vsak teden obarvali z drugo temo povezano s promocijo zdravja.

Darko Hrastnik, predsednik uprave»Priznanje pomeni pohvalo za opravljeno delo.  Cilj Unior d.d. pa je tudi v prihodnosti razvijati nove in izvajati že ustaljene dobre prakse.«

Služba za korporativno komuniciranje

Unior d.d.