Poslovanje v razmerah epidemije Covid-19

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

V družbi UNIOR d.d. smo zaradi razširjanja koronavirusa Covid-19 sprejeli številne ukrepe za zmanjševanje tveganj povezanih s pojavom virusa. Že v začetku meseca marca smo ustanovili delovno ekipo za koordinacijo ukrepov in obveščanje delavcev. Posebno skrb smo namenili zagotavljanju zaščite vseh zaposlenih. Zaradi tega smo omejili vstope v podjetje za zunanje obiskovalce, uredili vstopne točke za dostavo in odpremo blaga ter vse delovne sredine opremili z dezinfekcijskimi sredstvi. Delavce dnevno obveščamo o vseh potrebnih ukrepih. Odhode in prihode na delo smo razdelili na več manjših skupin v petminutnih intervalih. Odpovedali smo vsa izobraževanja in službene poti. Sestanke v največji možni meri izvajamo preko različnih komunikacijskih kanalov brez osebnega stika. Pri delitvi obrokov v skupni jedilnici, ki jo večkrat dnevno razkužujemo, smo zagotovili manjšo gostoto delavcev in uvedli minimalne razmike med posamezniki na več kot 1,5 metra ter postavili zaščitne pregrade na mizah. V največji možni meri smo uvedli delo od doma, delavce iz ene izmene pa razporedili na dve. Na vhodih v varovana območja družbe merimo telesno temperaturo in vsem delavcem, ki prihajajo na delo zagotavljamo zaščitne maske. Ukrepe redno dnevno dopolnjujemo.

Zaradi hitro spreminjajočih se razmer na trgu, zmanjšanega ali ustavljenega povpraševanja s strani kupcev v zadnjih dneh ter v skrbi poskrbeti za zdravje in varnost vseh zaposlenih delavcev, smo bili prisiljeni omejiti obseg proizvodnje. Tako je trenutno proizvodnja na programu Odkovki od današnjega dne pretežno ustavljena. Na programu Ročno orodje zagotavljamo proizvodnjo do izgotovitve izdelkov, ki jih potrebujejo naši kupci, predvidoma v zmanjšanem obsegu še v tem tednu. Na programu Strojegradnja, kjer izdelujemo investicijsko opremo za avtomobilsko industrijo, pa proizvodnja zaradi nespremenjenega naročniškega stanja obratuje normalno. Povsod, kjer proizvodnja še teče, smo za zagotavljanje varnih delovnih razmer število zaposlenih preventivno zmanjšali in jih razporedili v več izmen.

Ker so razmere v državi kot tudi Evropski uniji vsesplošno zelo negotove in hitro spreminjajoče, še v tem trenutku ne moremo podati ocene, kako bodo trenutne razmere in dogodki vplivali na poslovanje družbe UNIOR d.d. V družbi smo pristopili k pripravi simulacij vpliva na poslovanje, vendar je za izdelavo kvalitetnih simulacij v tem trenutku preveč negotovosti. O vsaki pomembnejši spremembi bomo javnost sproti in transparentno obveščali.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 23.03.2020