Pridobitev lastnih delnic

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, zlasti 125. člena ZTFI-1, družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je dne 21.11.2019 na podlagi dokončne izpolnitve svojih obveznosti do tožeče stranke Rhydcon d.o.o., izhajajoč iz prejete sodbe Višjega sodišča v Celju št. Cpg 64/2019 z dne 24. 9. 2019, s strani tožeče stranke Rhydcon d.o.o. prejela v last dodatnih 32.903 lastnih delnic, kar predstavlja drugo in hkrati zadnjo polovico prenosa delnic skladno z navedeno sodbo.

Družba UNIOR d.d. je pred prejemom zgoraj navedenih lastnih delnic imela v lasti 32.903 lastnih delnic, kar je predstavljalo 1,1592% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po zgoraj navedeni transakciji v lasti družbe UNIOR d.d. je 65.806 delnic, kar predstavlja 2,3184% vseh izdanih delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 21.11.2019