Pridobivanje lastnih delnic

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, zlasti 125. člena ZTFI-1, družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo: 

Družba UNIOR d.d. je dne 19.11.2019 na podlagi izpolnitve svojih obveznosti do tožeče stranke Rhydcon d.o.o., izhajajoč iz prejete sodbe Višjega sodišča v Celju št. Cpg 64/2019 z dne 24. 9. 2019, s strani tožeče stranke Rhydcon d.o.o. prejela v last 32.903 lastnih delnic.

Družba UNIOR d.d. pred prejemom zgoraj navedenih lastnih delnic v lasti ni imela lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic po zgoraj navedeni transakciji v lasti družbe UNIOR d.d. je 32.903 delnic, kar predstavlja 1,1592% vseh izdanih delnic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 19.11.2019