12. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d.

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na VI-12. izredni seji, dne 25.10.2019, seznanil s prejeto sodbo Višjega sodišča v Celju I Pg 241/2016 in v zvezi s tem obvešča javnost:

Uprava družbe UNIOR d.d. in odvetnika odvetniške pisarne, ki je družbo zastopala v pravdnem postopku, so na izredni seji dne 25.10.2019 seznanili Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. s prejeto sodbo Višjega sodišča v Celju, po kateri mora družba UNIOR d.d. družbi Rhydcon d.o.o. plačati 2.264.814,00 EUR z zamudnim obrestmi in stroški pravdanja, družba Rhydcon d.o.o. pa družbi UNIOR d.d. izročiti 88.268 delnic družbe UNIOR d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

Zreče, 28. 10. 2019

UNIOR d.d.
Uprava družbe