Objava nadzorovane informacije: Prejetje sodbe v gospodarskem sporu

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Objava nadzorovane informacije: Prejetje sodbe v gospodarskem sporu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Družba javnost obvešča, da ji je bila s strani Višjega sodišča v Celju dne 18.10.2019 preko Odvetniške pisarne Jadek in Pensa d.o.o.-o.p. iz Ljubljane vročena sodba v imenu ljudstva I Pg 241/2016 v gospodarskem sporu tožeče stranke RHYDCON Spojni elementi za hidravliko d.o.o., Obrtniška ulica 5, Šmarje pri Jelšah.

Glede prejete tožbe je za jutri 25.10.2019 sklicana izredna seja Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki bo prejeto tožbo preučila in sprejela odločitve za vse nadaljnje postopke v postavljenih rokih. Izjava za javnost po seji nadzornega sveta bo objavljena na spletni strani družbe in sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

Zreče, 24. 10. 2019

UNIOR d.d.
Uprava družbe