Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji VI-11. redni seji dne 29.08.2019 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 30.08.2019
Pripeti dokumenti: Polletno poročilo