Informacija o prejeti najavi o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Informacija o prejeti najavi o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje in Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je s strani Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana prejela Najavo organiziranega zbiranja pooblastil za 23. skupščino družbe UNIOR d.d.

Prejeta Najava organiziranega zbiranja pooblastil ter Vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil je v prilogi tega dokumenta, kjer so navedeni pooblaščenci, kontaktni podatki, rok za oddajo in obrazec pooblastila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d. 
Uprava družbe

Datum: 09.05.2019

Pripeti dokumenti:  Najava zbiranja pooblastilVzorec pooblastila