Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-9. redni seji, dne 16.4.2019 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 9. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet je sprejel odločitev, da za revidiranje Letnega poročila UNIOR d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, skupščini družbe predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

 Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 17.04.2019