Letno poročilo 2018

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Letno poročilo 2018

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2018.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2018 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2018 je na VI-8. redni seji dne 28.3.2019 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 29.03.2019

 

Pripeti dokumenti: Letno poročilo