Srednjeročni poslovni načrt za obdobje 2018-2022

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je na pragu 100-letnice delovanja sprejela srednjeročni poslovni načrt za obdobje od leta 2018 do leta 2022. Poslovni načrt je bil potrjen s strani nadzornega sveta, uprava družbe pa objavlja povzetek načrta v prilogi tega sporočila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 Datum: 21.12.2018

Pripeti dokumenti: Srednjeročni poslovni načrt za obdobje 2018-2022