Unior podprl gradnjo prizidka Srednje poklicne in strokovne šole Zreče

Objavljeno: Novice, Za medije

V torek, 27. 11. 2018, je v novem večnamenskem prostoru, v prizidku k šolski stavbi in delavnici Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, potekala prireditev v čast odprtja nove stavbe, katere donator je tudi Unior, d. d.

Delniška družba Unior že od nekdaj stremi k ustvarjalnemu, odgovornemu in ambicioznemu kadru. Razvoj kadrov, kot ponosni podpornik že ob začetkih srednje šole v Zrečah iz leta 1976, neguje še danes.

Ob odprtju je član uprave Uniorja, d. d., Branko Bračko poudaril:

»Unior preudarno in načrtno vlaga v svoje prihodnje zaposlene ter se zaveda pomena podpore izobraževalnim organizacijam v lokalnem okolju. Dejstvo je, da smo danes konkurenčni toliko, kolikor hitro se lahko spreminjamo, razvijamo, preobrazimo. Prav zato je iskanje boljših rešitev, novih poti in vsakodnevno izboljševanje našega delovnega okolja in izobraževalnega procesa ključnega pomena za razvoj inovativnosti in s tem perspektive podjetja.«

Z roko v roki se, podjetje ter Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, danes vedno bolj usmerjamo v multidisciplinarnost.Z novimi pridobitvami gremo zanesljivo protiindustriji 4.0.Skupaj uvajamo najsodobnejše tehnologije v šolsko delavnico, saj jih narekujejo zahtevnejši poklici.To pa lahko dosegamo z vlaganji v izboljševanje in boljše tehnično-tehnološke pogoje v ustreznih prostorih, ta so pogoj za enakopravno tekmovanje v dobi nenehnega napredka in globalizacije.

Z vlaganjem v izobraževalne organizacije ne izražamo le odgovornosti do dijakov in sodelavcev, temveč tudi do širšega okolja. Z naprednim gospodarskim razvojem Unior, kot največji zaposlovalec v regiji in eden večjih v državi, sooblikuje življenje v Dravinjski dolini.