S 1. oktobrom bomo pričeli z rednim ogrevanjem

Objavljeno: Novice

Obveščamo vse uporabnike stanovanjskih enot, da bomo dne 1.10.2017, začeli z rednim ogrevanjem.

Od dne 28.9. do 30.9.2017 bomo naredili preizkus ogrevanja primarnega toplovoda.

Prosimo vse upravnike toplotnih podpostaj, da pripravite sekundarni režim ogrevanja stanovanj za nemoteno obratovanje.

UNIOR d.d
Sektor energetika