Sporočilo za javnost – tožba VZMD

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družbaUNIOR d.d., Kovaška cesta10, 3214Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. sporoča, da je bila v torek, 5.6.2018 seznanjena, da je Višje sodišče v Celju pod opr. št. II Cpg 58/2018 dne 16. 5. 2018 sprejelo Sklep o zavrnitvi pritožbe Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), Hrenova ulica 13, Ljubljana zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju opr. št. Srg 2018/8943 z dne 1.3.2018, s katerim je vpisalo izčlenitev prenosne družbe UNIOR d.d. po Delitvenem načrtu prenosne družbe z dne 4.7.2017, na podlagi katerega je UNIOR d.d. izčlenila del svojega premoženja, ki ga prevzela novoustanovljena družba UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o. Z odločitvijo Višjega sodišča v Celju dne 16.5.2018 je tako pravnomočno zaključeno prebitje registrske zapore in vpis izčlenitve pri družbi UNIOR d.d. Odločitev registrskega sodišča o vpisu ustanovitve nove družbe UNITUR d.o.o. s prenesenim (izločenim) premoženjem je že pravnomočna, saj zoper njo VZMD ni vložilo pritožbe, pritožba Sveta delavcev pa je bila zavržena.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 6.6.2018