Sklic 22. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta10, 3214Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

 

22. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki bo v sredo, 6. 6. 2018 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.


Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d.. Sklic 22. seje skupščine je objavljen tudi na spletni strani Ajpes.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 4.5.2018


Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Gradivo za delničarje, Pooblastilo, Prijava udeležbe