Unior d.d. v Unior Vinkovci povečal svoj lastniški delež na 100 %

Objavljeno: Novice, Za medije

Podjetje Unior Vinkovci, preimenovano ime iz hrvaškega Unidala, predstavlja za Skupino Unior pomembno strateško naložbo. Razpoložljive prostorske kapacitete v podjetju Unior Vinkovci ponujajo možnost nadaljnje rasti, kar postaja ključnega pomena pri zadovoljevanju vse večjih potreb kupcev. Zato se je Unior d.d. odločil, da v podjetju Unior Vinkovci poveča svoj lastniški delež na 100 % in s tem postane edini lastnik.

Proizvodnja Unior Vinkovci je v letu 2017 predstavljala kar 13 % vseh odkovkov, ki jih je Unior d.d. izvozil najzahtevnejšim kupcem v avtomobilski industriji. V letu 2017 je proizvodnja prvič presegla 4.000 ton letno in odprla pot za letošnjo, kar 30 % rast.

Začetek podjetja Unior Vinkovci sega v leto 1923, ko je v Vinkovcih na Hrvaškem nastala kovačnica za izdelavo kmetijskih orodij. Od leta 1963 je kovačnica delovala kot proizvodna enota v okviru podjetja Dalekovod, d. d. Zagreb za proizvodnjo sklopov in veznih delov stebrov za električne daljnovode.

V letu 2004 se je v Uniorju pojavila težnja po razširitvi in modernizaciji kovačnice. Ker
je Unior takrat zaradi prostorskih omejitev kovanja v Zrečah iskal možnosti širitve svojih proizvodnih kapacitet za kovanje odkovkov, je 31. 12. 2004, nastalo mešano podjetje z imenom UNIDAL, d. o. o., ki je dobilo ime iz prvih treh črk obeh ustanoviteljev (UNIor in DALekovod). Novoustanovljeno podjetje se je osredotočilo predvsem na proizvodnjo krmilnih delov za avtomobile priznanih svetovnih znamk, ohranilo pa je tudi proizvodnjo delov za električne daljnovode. V začetku je bil Unidal v 50,54 % lasti družbe Dalekovod, d. d. in 49,46 % lasti družbe Unior d. d., z dodatnimi vlaganji pa je lastniški delež Uniorja narastel na 55,35 %.

Proizvodnja odkovkov za Unior je iz začetnih 397 ton v letu 2005 narastla na 3.762 ton v letu 2017, kar predstavlja že 13 % vseh odkovkov, ki jih Unior d. d. izvozi najzahtevnejšim kupcem v avtomobilski industriji.

Unior se je odločil, da v podjetju Unidal poveča svoj lastniški delež na 100 % in s tem postane edini lastnik podjetja. S tem je Unior zaradi večje prepoznavnosti in izkoriščanja dobrega imena blagovne znamke UNIOR družbo preimenovali v UNIOR VINKOVCI, d. o. o.


Od svojega lastniškega vstopa v podjetje je Unior vanj vložil veliko prizadevanj, časa in sredstev ter v Unidal uspešno prenaša tehnologijo zahtevnejšega kovanja, tako da je napredek z vidika kakovosti, produktivnosti, tehnološke opremljenosti in sistemov kakovosti od leta 2005 znaten. Kovačnica v Vinkovcih je strateškega pomena za Unior d. d., saj njene prostorske kapacitete ponujajo možnost povečanja kapacitet na 8.000 ton letne proizvodnje, kar postaja ključnega pomena pri zadovoljevanju vse večjih potreb kupcev.

Naročila kupcev, ki izhajajo iz dolgoročnih pogodb in novi razvojni projekti na področju odkovkov za avtomobilsko industrijo zagotavljajo, da bodo proizvodne kapacitete v Unior Vinkovci v celoti izkoriščene tudi v prihodnje.