Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je mag. Blanka Vezjak – zunanja članica Revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., podpisala izjavo, s katero se je opredelila do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjava je v pripetem dokumentu.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe


Datum: 9.03.2018

Pripeti dokumentiIzjava zunanje članice revizijske komisije