Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-2. redni seji, dne 15.2.2018, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 1. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet je za zunanjega član-a/ico Revizijske komisije nadzornega sveta imenoval go. Blanko Vezjak.
  • Nadzorni svet se je seznanil s ključnimi kazalniki poslovanja podjetij v skupini UNIOR.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o tekočem poslovanju Unior d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d. 
Uprava družbe

Datum: 16.2.2018