Prodaja 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Prodaja 98,56% lastniškega deleža v družbi

RTC Krvavec d.d.

 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s kupcem ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana dne 6.2.2018 sklenila nov aneks k Pogodbi o prodaji 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d. z dne 11.12.2017. Z novim aneksom se rok za izpolnitev vseh odložnih pogojev za izpolnitev pravnega posla podaljša do 16. 4. 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIORd.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 07.02.2018