Prodaja 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Prodaja 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s kupcem ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana dne 19.1.2018 podpisala Aneks k Pogodbi o prodaji 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d., ki jo je podpisala 11.12.2017.

Aneks določa novi rok izpolnitve vseh odložnih pogojev za izpolnitev pravnega posla iz osnovne pogodbe in sicer se rok podaljša do 6.2.2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 22.1.2018