UNIOR d.d. pridobil 100% lastniški delež v družbi UNIDAL d.o.o.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

UNIOR d.d. pridobil 100% lastniški delež v družbi UNIDAL d.o.o., Vinkovci, Hrvaška

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s prodajalcem Dalekovod d.d., Zagreb, Hrvaška dne 28.12.2017 podpisala pogodbo o nakupu 44,65% lastniškega deleža v družbi UNIDAL d.o.o., Vinkovci, Hrvaška.

Prenos lastniškega deleža bo izvršen na podlagi dne 4.1.2018 plačane kupnine za pridobljeni lastniški delež. S tem je družba UNIOR d.d. postala edina, 100% lastnica družbe UNIDAL d.o.o.. Družba UNIDAL d.o.o. se ukvarja s kovanjem odkovkov za avtomobilsko industrijo, lastniško pa je družba UNIOR d.d. v družbi UNIDAL d.o.o. prisotna že od leta 2006.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 4.1.2018