Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje


UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družbaUNIOR d.d., Kovaška cesta10, 3214Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da so mag. Branko Pavlin, ga. Simona Razvornik Škofič, g. Jože Golobič, g. Rajko Stanković, ga. Saša Artnak in g. Boris Brdnik – člani nadzornega sveta družbe, podpisali izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjave so v pripetem dokumentu.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe


Datum: 21.12.2017

 

Pripeti dokumenti:  Izjave članov nadzornega sveta