V Uniorju prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

Objavljeno: Novice, Za medije

 

Delniška družba Unior je 13. decembra 2017 na podelitvi prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, temelj licence European work & family audit (Evropski delovni in družinski predpisi). Licenca temelji na certifikatu Beruf & Familie (Poklic in družina), ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie.

V Sloveniji certifikat podeljuje Ekvilib Inštitut, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področju družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V Uniorju smo skrb za zaposlene tesno vpletli v vsa poslovna načrtovanja, saj je to ključno za uresničevanje vizije in ciljev podjetja. Tako bo Unior z načrtovanimi aktivnostmi krepil družini pomembne vrednote, jih spoštoval ter utrdil Uniorjevo notranjo bit.

Predsednik uprave Darko Hrastnik je povedal: »Zavedamo se, da je to velik, a dosegljiv izziv našega podjetja. V skladu s poslovnimi cilji stremimo k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter k neprestanemu izboljševanju zadovoljstva zaposlenih. Prav zato se je Unior odločil za izvedbo številnih aktivnosti za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje in bo tako še okrepil noto zadovoljstva sodelavcev in družbene odgovornosti podjetja.«

Inštitut si prizadeva za družbenoodgovorno delovanje vseh akterjev s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbenoodgovornem upravljanju s človeškimi viri. Prizadevajo si za kratko- in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Njihov cilj je zmanjšanje fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, števila nezgod, vračanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.