UNIOR d.d. podpisal pogodbo o prodaji 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

UNIOR d.d. podpisal pogodbo o prodaji 98,56% lastniškega deleža
v družbi RTC Krvavec d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:


Družba UNIOR d.d. je s kupcem ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana dne 11.12.2017 podpisal pogodbo o prodaji 98,56% lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d.

Prenos delnic na novega imetnika bo izveden ob izpolnitvi nekaterih pogojev, med drugimi tudi s pridobitvijo soglasja za prodajo lastniškega deleža bank upnic družbe UNIOR d.d., s katerimi je družba UNIOR d.d. v decembru 2016 sklenila sindicirano kreditno pogodbo za refinanciranje svojih obveznosti.

S prodajo lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec d.d., ki je bil opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, družba uresničuje zaveze dane do bank upnic v skladu s sindicirano kreditno pogodbo.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 12.12.2017