Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-27. redni seji, dne 29.11.2017, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 17. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Letnemu načrtu dela Službe notranje revizije za leto 2018.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k prejemkom vodje Službe notranje revizije.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2017 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2017 bo javno objavljeno 30.11.2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih desetih mesecih leta 2017. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 154,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10,5 odstotkov več kot je bilo načrtovano in 3,6 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta za leto 2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2018.
  • Nadzorni svet je dal soglasje za ustanovitev hčerinske družbe UNIOR North America, Inc. v Detroitu, Michigan, ZDA.

Skupina UNIOR je v prvih devetih mesecih leta 2017 dosegla 180,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,2 odstotkov več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 15,9 milijonov evrov kar je za 3,5 odstotke več kot v devetih mesecih preteklega leta, EBITDA pa 26,3 milijonov evrov. Čisti poslovni izid za obdobje devetih mesecev skupine znaša 13,4 milijonov evrov in za 2,5 milijona evrov oziroma 23,1 odstotkov presega doseženega v prvih devetih mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v devetih mesecih leta 2017 dosegla 139,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,7 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 8,4 milijonov evrov kar je za 4,2 odstotke več kot v devetih mesecih preteklega leta, dosežena EBITDA znaša 15,3 milijonov evrov, čisti poslovni izid devetih mesecev pa 6,8 milijonov evrov in doseženega v devetih mesecih leta 2016 presega za 1,6 milijona evrov oziroma 31,4 odstotkov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 30.11.2017