Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – september 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

 

Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – september 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – september  2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji V-27. redni seji dne 29.11.2017 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 30.11.2017
Pripeti dokumenti: Poročilo 1-9/2017