Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2018

Objavljeno: Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR d.d., Zreče

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2018

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2018.

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2018 je na svoji V-27. redni seji dne 29.11.2017 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 30.11.2017

Pripeti dokumenti:  Finančni koledar