Registracija UNITUR d.o.o.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Sporočilo za javnost – Registracija UNITUR d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

7.11.2017 je bila v sodni register vpisana in s tem ustanovljena nova družba UNITUR Turistične in druge dejavnosti d.o.o. s sedežem v Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Družba je nastala z izčlenitvijo dela premoženja družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče po Delitvenem načrtu z dne 4.7.2017.

Družba je v 100% lasti matične družbe UNIOR d.d., nanjo pa se skladno z Delitvenim načrtom z dne 4.7.2017 prenaša vso premoženje in vse obveznosti povezane s turistično dejavnostjo. Soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe je bilo sprejeto na 3. izredni seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. dne 23.8.2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 08.11.2017