Uniorjevi Dnevi inoviranja v znamenju vseživljenjskega učenja

Objavljeno: Novice, Za medije

Na Dnevih inoviranja so v Uniorju posebno pozornost namenili vseživljenjskemu učenju. Prav zato so v teh dneh v Uniorju poudarili pomen izobraževanja, ustreznih kompetenc, zdravja… Posebno pozornost so namenili identiteti podjetja Unior. Kot že štiri leta zapored so se tudi letos povezali z dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, učenci OŠ Zreče in Vrtcem Zreče, saj je poslanstvo Dnevov inoviranja graditi na ustvarjanju in razvoju, in to ne samo v delniški družbi Unior, temveč tudi v lokalnem okolju. Še kako pomembno je, da rastemo povezovalno, razvojno in globalno na vseh področjih.

Dneve inoviranja so popestrili s kvizom Uniorjev milijonar, ki so ga igrale vse generacije. Uniorjevi zaposleni pa so en dan namenili promociji začenjanja dneva z zajtrkom, ki je nadvse pomemben za pravi zagon vsakega dne.

Na Dnevih inoviranja so v Uniorju poseben dan namenili najvidnejšim inovatorjem leta. Na dogodku je pomembnost inoviranja posebej poudaril tudi predsednik uprave Darko Hrastnik. Inovatorjem je podelil nagrade in priznanja. Uniorjeva naj inovatorka leta 2017 je Mojca Vehovar, ki je leta 2017 podjetju prinesla največ gospodarske koristi. Drugo mesto je dosegel Zlatko Jančič, tretje mesto pa si delijo Tadej Ribič, Tomaž Zajc in Denis Steyer. Pomembnost vseživljenjskega učenja so na tem dogodku poudarili s posebnim gostom z Inštituta Jožef Stefan, dr. Gamsom, ki nam je osvetlil nekatera dejstva o prihodnosti umetne inteligence.

Z mladimi upi, Uniorjevimi štipendisti, dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče in učenci OŠ Zreče so spoznavali pomen vseživljenjskega učenja. Ugotovili so tudi, da inteligenca ni dovolj za ustvarjanje, je le dobra osnova. Za uspešnejše inoviranje je pomembno vaditi tehnike razmišljanja, upoštevati vidik zdravja, izkušenj …Prav zato so se Uniorjevi štipendisti preizkusili tudi v novih tehnikah razmišljanja, s katerimi si lahko pomagajo tako na fakulteti kot v vsakdanjem življenju, saj ne moremo pričakovati večjih sprememb v razvoju, če vsi razmišljamo na isti način.

Malo drugače, a zanimivo je bilo tudi potovanje medgeneracijske žoge vseživljenjskega učenja med delovnimi sredinami, nato pa do dijakov in učencev v OŠ Zreče. Na medgeneracijske žoge so zaposleni zapisali znanja, kompetence in vrednote Uniorja, za katere si želijo, da bi se jih otroci naučili in jih živeli. Žoge so nato na dogodku podarili učencem OŠ Zreče z željo, da bi skupaj gradili na pravih temeljih. Novembra bodo obiskali tudi Vrtec Zreče.

V vseh sredinah so poudarili pomembnost neprekinjenega izobraževanja in učenja v vseh obdobjih človekovega življenja, še posebej v odraslosti. Nadvse pomembno je, da se ljudem z obnavljanjem starega in z nenehnim pridobivanjem novega znanja omogoči učinkovito delovanje na delovnem mestu, doma, v družbi in drugje.