Unior prejel nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za medije

Delniška družba Unior je na tradicionalnih Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dnevih 2017 v Portorožu, s  strani ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak, prejela nagrado in listino za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov.

Kot prejemnik posebnega priznanja v okviru projekta se delniška družba Unior zaveda pomembnosti vključevanja invalidov v širše poslovanje podjetja in si prizadeva za vključitev invalidov v aktivno delovno okolje, zaenakopravno  ter humano vključevanje v družbo.

Ob tej priložnosti je direktor Sektorja za splošne zadeve mag. Uroš Stropnik dejal, da moramo v družbi Unior nameniti posebno skrb za zaposlene, in sicer z uvajanjem različnih možnih ukrepov, ki bodo preventivno vplivali na zdravje zaposlenih. Zaposleni so namreč najpomembnejši vir za doseganje ciljev Uniorja in prav je, da se tega vsi zavedamo. Zdrav način življenja in dela namreč prinaša velike koristi posameznikom kot tudi širši skupnosti v kateri živimo in delamo.

Prejemniki nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov so podjetja, ki so dokazala, da so invalidi ob ustrezni podpori in priložnostih pomembni člani posameznega delovnega kolektiva. Kot so zapisali organizatorji, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti simbolno podprlo delodajalce, ki prispevajo k temu, da se zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela ne zmanjšuje.