Obvestilo o napačnem navajanju medijev glede izčlenitve dejavnosti Turizma v novo družbo

Objavljeno: Za medije

Ob objavi Delitvenega načrta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., z dne 4.7.2017, je prišlo do napačnega navajanja v medijih in interpretacije objavljenega dokumenta v javnosti.

Na 3. izredni seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v sredo, 23. 8. 2017, bodo lastniki potrjevali predlog o izčlenitvi dejavnosti programa Turizem v novo družbo UNITUR d.o.o. V primeru, da se na sklicani skupščini potrdi predlagani predlog, pomeni, da bo program Turizem postala družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti družbe UNIOR d.d., kar ne pomeni, da se obstoječa družba razdeli na dva dela. Program Turizem z ustanovitvijo nove družbe UNITUR d.o.o. postane hčerinska družba UNIOR d.d. in ostane del Skupine Unior, podobno kot so ostala podjetja v Skupini, spremeni se le pravna oblika organiziranosti.

Skladno z zgoraj navedenim obveščamo, da se z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem družbo UNIOR d.d. ne deli na več delov, ampak ostane še vedno delniška družba z nespremenjeno lastniško strukturo in nespremenjenim osnovnih kapitalom, le dejavnost današnjega progama Turizem se organizacijsko uvrsti v novo družbo z omejeno odgovornost v 100% lasti družbe UNIOR d.d. in Skupine Unior. 

Korporativno komuniciranje

Unior d.d.