25. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

 

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-25. redni seji, dne 12.07.2017, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Nominacijske komisije NS
  • Nadzorni svet je potrdil Delitveni načrt in sprejel Poročilo nadzornega sveta v zvezi z izčlenitvijo dejavnosti Turizma v družbo UNITUR d.o.o.
  • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 3. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 23.08.2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d. 
Uprava družbe 

Datum: 13.07.201