Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, objavlja dokument »Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR«, ki sta ga sprejela uprava družbe in nadzorni svet na svoji V-24. redni seji.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Politika korporativnega upravljanja