40 generacij Uniorjevega sodelovalnega izobraževanja v 40 letih srednjega šolstva na Zreškem

Objavljeno: Za medije, Učni center UNIOR

Ob 40-letnem jubileju sta na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče potekala slavnostna prireditev in podpis pisma o nameri širitve šole z novo stavbo. Novi Uniorjevi prostori bodo umeščeni med šolo in Uniorjevo šolsko delavnico. S tem bo zreška srednja šola pridobila potrebne nove prostore, namenjene dijakom in vsem, ki pridobivajo znanje in veščine v Zrečah.

Podjetje Unior d.d. že štiri desetletja uspešno izvaja praktični pouk z lastnimi kadri v Uniorjevih prostorih Šolske delavnice, ki deluje v sklopu Srednje poklicne in strokovne šole Zreče kot del Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče.

40-letni jubilej so med drugim obeležili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavniki Uniorja in predstavniki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, predstavniki za znanost in šport RS , predstavniki lokalnega gospodarstva, predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje, predstavniki šol in drugi pomembni gostje.

Uprava podjetja Unior d.d. poudarja pomen vlaganja v izobraževalne procese, saj s tem ne izražamo le odgovornost do širšega okolja, temveč lahko tudi vzgajamo kadre, ki jih dejansko potrebujemo. Tako Unior kot največji zaposlovalec v regiji in eden večjih v državi z naprednim gospodarskim razvojem tudi oblikuje življenje v Dravinjski dolini.

Član uprave podjetja Unior d.d. je ob jubileju v slavnostnem govoru poudaril pomen sodelovanja šolstva z gospodarstvom ter pomen izobraževanja deficitarnih kadrov za gospodarstvo. Prav tako je izpostavil odgovorno vlogo sodelavcev, zaposlenih v podjetju Unior d.d., ki v Šolski delavnici prenašajo praktična znanja oz. veščine na dijake, prihodnje kadre in zaposlene.

Unior je ponosen na korenine in začetke srednje šole v Zrečah, saj je kot glavni pobudnik v sodelovanju z drugimi partnerji za lastne kadrovske potrebe leta 1976 ustanovil Kovinarsko šolo Zreče.

V 40-letnem obdobju je Šolska delavnica postopoma pridobila status učnega centra podjetja Unior d.d., saj se poleg praktičnega pouka v verificiranem vzgojno-izobraževalnem procesu pri delodajalcu izvajajo tudi obvezna praksa PUD, počitniško delo, uvajanje v delo z mentorstvom, izobraževanje odraslih in ZRSZ. V sklopu izvajanja vajeništva se bo v prihodnosti izvajalo tudi izobraževanje dijakov.