Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-5. korespondenčni seji, ki je potekala dne 6. in 7. 6. 2017 sprejel sklep, da se na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) objavi Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta, s katerim povabi zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike delničarjev. Kandidature z ustreznimi dokazili naj kandidati v pisni obliki pošljejo na naslov: UNIOR d.d. – Sekretar nadzornega sveta, Kovaška cesta 10, Zreče. Prijave kandidatov se sprejemajo tudi na elektronskem naslovu [email protected], pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki. Pisne in elektronske prijave se sprejemajo do vključno srede, 5. 7. 2017 do 13. ure.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Prepozno prispela prijava in/ali nepopolna prijava se zavrže.

Celoten Poziv, skupaj s prilogami je priloga te objave.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Poziv za kandidaturo