24. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče


Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-24. redni seji, dne 30.05.2017, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 15. in 16. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
- Nadzorni svet je za člana uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 15.11.2017 do 14.11.2022 imenoval g. Bračko Branka.
- Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 15. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
- Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2017 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2017 bo javno objavljeno 31.5.2017.
- Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2017. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 62,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,7 odstotka več kot je bilo načrtovano in 12,4 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Nadzorni svet se je seznanil s posodobljeno Politiko korporativnega upravljanja gospodarske družbe Unior d.d. ter vsebino dokumenta v predlagani obliki sprejel in potrdil.
- Nadzorni svet je, v postopku izčlenitve dejavnosti Programa Turizem v novo samostojno družbo v skladu z drugim odstavkom 627. člena ZGD-1, za delitvenega revizorja imenoval družbo Deloitte revizija d.o.o.

Skupina UNIOR je v prvih treh mesecih leta 2017 dosegla 64,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 10,1 odstotkov več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 9 milijonov evrov kar je za 6 odstotkov več kot v enakem tromesečju preteklega leta, EBITDA pa 12,9 milijonov evrov, kar je 1,4 odstotka več kot v prvem kvartalu leta 2016. Čisti poslovni izid za obdobje treh mesecev skupine znaša 8,3 milijonov evrov in za 1,3 milijona evrov oziroma 19,2 odstotkov presega doseženega v prvih treh mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v treh mesecih leta 2017 dosegla 48 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,6 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 4,6 milijonov evrov, EBITDA 7 milijonov evrov, čisti poslovni izid prvega kvartala pa 3,8 milijonov evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe