Sprememba finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2017

Objavljeno: Novice

INI-263/17

UNIOR d.d., Zreče

Sprememba finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 20137

Družba UNIOR d.d. objavlja spremenjen finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2017. Sprememba se nanašata na datum objave Revidiranega letnega poročila družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2016, Izjave skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Letnega dokumenta.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 31.03.2017
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2017 - sprememba