Letno poročilo 2016

Objavljeno: Novice

AR-16/17

UNIOR d.d., Zreče

UNIOR d.d., Zreče

Letno poročilo 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2016.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2016 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2016 je na 23. redni seji dne 30.3.2017 in 4. korespondenčni seji 31.3.2017 potrdil nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 31.03.2017
Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2016