Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Objavljeno: Novice

INI-265/17

UNIOR d.d., Zreče

UNIOR d.d., Zreče

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je podana v pripetem dokumentu, je sestavni del Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2016. Na 23. redni seji dne 30.3.2017 in 4. korespondenčni seji dne 31.3.2017 jo je potrdil nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 31.03.2017
Pripeti dokumenti:  Izjava kodeks