Cooperative and Work Integrated Curriculum (Erasmus+, KA2: strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja; CMEPIUS)

Objavljeno: Učni center UNIOR

Nosilec projekta je Šolski center Velenje, v projektu pa poleg Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče sodelujejo še Unior Zreče, Univerza uporabnih znanosti FH Joaneum Gradec, Avstrija, Fundacion para la formacion tecnic en maquina, Elgoibar, Španija, in Autosoobrakajnijot učilišen centar “Boro Petruševski, Skopje, Makedonija.

Cilj projekta, ki traja 36 mesecev, je razvoj posebnega modela sodelovanja šol s podjetji pri izvajanju praktičnega usposabljanja v podjetjih, saj je znano, da so pri prehodu dijakov in študentov iz šole v zaposlitev uspešnejši izobraževalni sistemi s tesnejšo povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem.

Partnerji bodo preizkusno v Sloveniji in Makedoniji izvedli sodelovalno usposabljanje (t.i. “cooperative education”) in v vsakdanji praksi v Sloveniji, Makedoniji, Avstriji in Španiji preverili, na kakšen način je mogoče prilagoditi izvajanje praktičnega usposabljanja potrebam lokalnega gospodarstva, izboljšati odzivnost izobraževalnih programov za pridobivanje aktualnih kompetenc za trg dela, vključiti še v večji meri mentorje iz podjetij v izvedbo praktičnega usposabljanja, predrugačiti  vlogo učiteljev praktičnega pouka pri spremljavi dijakov in študentov med praktičnim usposabljanjem v podjetjih ter obenem dati bolj aktivno vlogo dijakom in študentom pri usposabljanju v podjetjih.

Projekt nudi inovativno rešitev za izvajanje poglobljenega sodelovanja šol in podjetij pri praktičnem izobraževanju znotraj že obstoječih standardov in normativov za izvajanje izobraževalnih programov ter s tem omogoča alternativo dualnemu sistemu izobraževanja.

vir: https://www.scv.si/sl/projekti/mednarodni-projekti/cooperative-and-work-integrated-curriculum-erasmus-ka2-strateska-partnerstva-na-podrocju-poklicnega-izobrazevanja-in-usposabljanja-cmepius/