Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice

INI-799/16

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-22. redni seji, dne 20.12.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu UNIOR d.d. za leto 2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 153,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim in 3,8 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poteku likvidacijskega postopka družbe Sinter a.d. Užice, Srbija.

Skupina UNIOR v poslovnem letu 2017 načrtuje 6,8 odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo konsolidirano dosegli 236,6 milijonov evrov. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo povečal za 7,4 odstotkov na 17,5 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 3,1 odstotek na 32,9 milijonov evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 11,2 milijonov evrov, kar je za 17,1 odstotek oziroma 1,6 milijona evrov boljše kot v letu 2016. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2016 znižalo na 3,48.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2017 načrtujemo 3,2 odstotno rast čistih prihodkov od prodaje, ki bodo dosegli 175,1 milijonov evrov, kar bo predstavljalo najvišjo doseženo vrednost v celotni zgodovini družbe UNIOR d.d.. Ob zaključku leta 2017 se načrtuje dobiček v višini 5,4  milijona evrov, pri čemer bomo že peto leto zapored nadaljevali s trendom izboljševanja poslovanja in doseganja vedno boljših poslovnih rezultatov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 21.12.2016