Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice

INI-742/16

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-21. redni seji, dne 29.11.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil z organiziranostjo in delom Službe notranje revizije.
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 13. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Srednjeročnemu načrtu dela Službe notranje revizije za obdobje od 2017 do 2021.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Letnemu načrtu dela Službe notranje revizije za leto 2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2016 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2016 bo javno objavljeno 30.11.2016.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih desetih mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 139,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim in 4,6 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta za leto 2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2017.
  • Nadzorni svet je podal soglasje k Sindicirani kreditni pogodbi za kovinsko predelovalno dejavnost in k Sindicirani kreditni pogodbi za turistično dejavnost. 

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2016 dosegla 165,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 6,1 odstotkov več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 15,4 milijonov evrov kar je za 17,4 odstotkov več kot v devetih mesecih preteklega leta, EBITDA pa 26,8 milijonov evrov, kar je 15,6 odstotkov oziroma 3,6 milijona evrov več kot v prvih devetih mesecih leta 2015. Čisti poslovni izid za obdobje devetih mesecev Skupine UNIOR znaša 10,9 milijonov evrov in za 2,4 milijona evrov oziroma 28,2 odstotkov presega doseženega v devetih mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v devetih mesecih leta 2016 dosegla 126,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4,9 odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 8,1 milijonov evrov, oziroma je večji za 6 odstotkov. EBITDA znaša 15,7 milijonov evrov in je za 7,4 odstotkov večja kot v devetih mesecih preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid devetmesečja znaša 5,2 milijonov evrov in je za 35,5 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju leta 2015.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letih 2014 in 2015, tudi v devetmesečju leta 2016 razdolžuje. 

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 30.11.2016